Pobytová – odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby  je poskytovat kvalitní sociální službu seniorům, osobám se zdravotním či tělesným postižením o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí a to na časově omezenou dobu – zpravidla dobu 3 měsíců a zastoupit pečujícího člena rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek, čas pro regeneraci sil a vyžízení osobních záležitostí.

Cílovou skupinu tvoří senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením.

Věková struktura cílové skupiny:
mladí dospělí 19 – 26 let, dospělí 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let.

Cíle služby

 1. Odlehčit pečujícím osobám a umožnit jim tak nezbytný odpočinek.
 2. Poskytnout péči a podporu klientovi podle jeho zvykolstí a přání, které zohledňují jeho denní režim
 3. Nevytvářet závislost na sociální službě, připravovat klienta pro návrat do domácího prostředí

Základní činnosti služby

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstárávní osobních záležitostí
 8. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Komu není služba určena

Občanům nesplňujícím podmínky výše definované a občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně vylučuje pobyt v příslušném zařízení, případně vyžaduje přímou odbornou lékařskou péči.

!Nezajišťujeme rehabilitační cvičení, nemáme zdravotnický personál. Umožníme však vstup rehabilitačního pracovníka ke klientovi, pokud si ho rodina externě sjedná!

Charakteristika poskytovaných služeb

Služby jsou zaměřeny na cílovou skupinu, tj. seniory, případně zdravotně postižené občany, kteří k životu potřebují různý stupeň pomoci. Služby jsou tedy zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých občanů s cílem zabezpečit jim plnohodnotnotný život a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky. Služby jsou poskytovány zejména v regionu Novobydžovsko a Královéhradeckého kraje, v případě volné kapacity i z jiných míst ČR.

Pobytové zařízení je vybaveno vším, co usnadňuje a umožňuje pohyb a samostatný život, tj. bezbariérovost, vyškolený personál, podávání stravy, nákupy.

Služba je poskytována v budově organizace – Duze o.p.s.

Odlehčovací služba je poskytována

 1. na základě žádosti o umístění na dočasný pobyt
 2. na základě dohody o poskytnutí přechodného pobytu
 3. na základě zdravotního stavu, tj, stav nevyžadující odbornou lékařskou péči
 4. pobyt je poskytován po dobu 3-měsíců
 5. na základě individuálních potřeb klientů

Provozní doba

 • Nepřetržitá – 24 hodin denně, 365 dní v roce
 • kapacita je 9 lůžek (1 x třílůžkový pokoj, 3 x dvoulůžkový pokoj)

Dokumenty ke stažení

Veřejný závazek

Záznam z jednání o poskytnutí odlehčovací služby

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Posudek registrujícího praktického lékaře

Ceník odlehčovacích služeb

Doporučené vybavení k pobytu