Pobytová – odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby  je poskytovat kvalitní sociální službu seniorům, osobám se zdravotním či tělesným postižením o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí a to na časově omezenou dobu – zpravidla dobu 3 měsíců a zastoupit pečujícího člena rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek, čas pro regeneraci sil a vyžízení soboních záležitostí.

Cílovou skupinu tvoří senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením.

Věková struktura cílové skupiny:
mladí dospělí 19 – 26 let, dospělí 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let.

Cíle služby

 1. Odlehčit pečujícím osobám a umožnit jim tak nezbytný odpočinek.
 2. Poskytnout péči a podporu klientovi podle jeho zvykolstí a přání, které zohledňují jeho denní režim
 3. Nevytvářet závislost na sociální službě, připravovat klienta pro návrat do domácího prostředí

Základní činnosti služby

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstárávní osobních záležitostí
 8. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Komu není služba určena

Občanům nesplňujícím podmínky výše definované a občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně vylučuje pobyt v příslušném zařízení, případně vyžaduje přímou odbornou lékařskou péči.

Charakteristika poskytovaných služeb

Služby jsou zaměřeny na cílovou skupinu, tj. seniory, případně zdravotně postižené občany, kteří k životu potřebují různý stupeň pomoci. Služby jsou tedy zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých občanů s cílem zabezpečit jim plnohodnotnotný život a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky. Služby jsou poskytovány zejména v regionu Novobydžovsko a Královéhradeckého kraje, v případě volné kapacity i z jiných míst ČR.

Pobytové zařízení je vybaveno vším, co usnadňuje a umožňuje pohyb a samostatný život, tj. bezbariérovost, vyškolený personál, podávání stravy, nákupy.

Služba je poskytována v budově organizace – Duze o.p.s.

Odlehčovací služba je poskytována

 1. na základě žádosti o umístění na dočasný pobyt
 2. na základě dohody o poskytnutí přechodného pobytu
 3. na základě zdravotního stavu, tj, stav nevyžadující odbornou lékařskou péči
 4. pobyt je poskytován po dobu 3-měsíců
 5. na základě individuálních potřeb klientů

Provozní doba

 • Nepřetržitá – 24 hodin denně, 365 dní v roce
 • kapacita je 9 lůžek (1 x třílůžkový pokoj, 3 x dvoulůžkový pokoj)

Dokumenty ke stažení

Veřejný závazek

Záznam z jednání o poskytnutí odlehčovací služby

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Posudek registrujícího praktického lékaře

Ceník odlehčovacích služeb

Doporučené vybavení k pobytu