DUHA o.p.s.

Nezisková organizace DUHA o.p.s. provozuje domy s pečovatelskou službou, terénní pečovatelskou službu, denní centrumodlehčovací službu pro seniory, či občany se zdravotním postižením, kteří k životu nepotřebují komplexní péči ale různý stupeň pomoci, jenž jim umožní vést relativně samostatný život.

 

Duha, o.p.s. zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro zajištění řádného výkonu služeb sociální péče, vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od organizace přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.


Nabídka služeb

Terénní pečovatelská služba

Snažíme se zachovat důstojnost a co nejvyšší kvalitu života klienta doma.
Dozvědět se víc

Centrum denních služeb

Sociální služby, kdy občan dochází, nebo je dopravován do zařízení sociálních služeb.
Dozvědět se víc

Pobytová – odlehčovací služba

Pomoc osobám se sníženou soběstačností v době, kdy není možná domácí péče.
Dozvědět se víc

Domy s pečovatelskou službou

Umožňuje vést seniorům bez komplexní péče relativně samostatný život.
Dozvědět se víc

NZDM DoPatra

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí bezpečný prostor pro volný čas.
Dozvědět se víc