NZDM DoPatra

DUHA o.p.s. také provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DoPatra, které nabízí dětem, mládeži a mladým dospělým bezpečný prostor pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s problémy.

Poslání a cíle NZDM

NZDM DoPatra nabízí podporu a pomoc při změně v životním způsobu dětí, mládeže a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 26 let. Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme být dětem, mládeži a mladým dospělým ze sociálně vyloučené lokality nebo ohrožené sociálním vyloučení nápomocni, aby dosáhli příležitostí a možností, které by jim pomohli plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Cílem NZDM DoPatra je:

  • předcházet a zamezovat sociálnímu selhávání našich klientů ve společnosti
  • nabízet podporu a pomoc při zvládání obtížných životních situací
  • vytvořit bezpečné prostředí pro smysluplné využití volného času neorganizovaných dětí, mládeže a mladých dospělých
  • zvyšovat sociální dovednosti a kompetence dětí, mládeže a mladých dospělých
  • zajistit poradenství v oblasti práva a sociálních věcí

Co NZDM DoPatra nabízí

V klubu mohou děti a mládež trávit volný čas hraním různých her, jako třeba stolní tenis, šipky, fotbálek. K dispozici jsou i počítače s internetem, nebo možnost navštěvovat taneční kroužek Děti z města.

Pobyt v NZDM DoPatra je BEZPLATNÝ, přispívá se pouze na akce konané mimo klub (víkendové pobyty, výlety, kulturní akce, apod.).

Více informací naleznete přímo na webu NZDM DoPatra www.dopatra.cz