Domy s pečovatelskou službou

Domy s pečovatelskou službou jsou zaměřeny na cílovou skupinu, tj. seniory, případně zdravotně postižené občany, kteří k životu nepotřebují komplexní péči ale různý stupeň pomoci, jenž jim umožní vést relativně samostatný život.

Služby jsou tedy zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých občanů s cílem zabezpečit jim plnohodnotný život a pomoci jim zachovat přirozené sociální vazby a životní návyky.

Komu je služba určena

Služba je určena občanům, kteří dosáhli důchodového věku, případně pobírají invalidní důchod a jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči, mohou vést relativně samostatný život, ale potřebují pomoc při běžném obstarávání svých potřeb.

Komu není služba určena

Občanům, kteří nesplňují podmínky výše definované a občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci, případně vylučuje pobyt v příslušném zařízen, případně vyžaduje přímou odbornou lékařskou péči.

Jak a kde zažádat o umístění do DPS

Žádosti o umístění do Domu s pečovatelskou službou si žadatelé vyzvednou na Oddělení sociálních věcí Města Nový Bydžov, kde i vyplněné tiskopisy odevzdají a písemnou formou budou vyrozuměni, že byli zařazeni do evidence.

Umístění uchazeče do domu s pečovatelskou službou navrhuje sociální a zdravotní komise Města Nový Bydžov a schvaluje rada města.

Možnost umístění do těchto DPS:

  • DPS Karlova ulice 210, Nový Bydžov
  • DPS Julia Fučíka 873, Nový Bydžov