Projekty


Modernizace sociálních služeb pro DUHA o.p.s. Nový Bydžov

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Předmětem projektu je nákup nového osobního automobilu pro pečovatelskou službu v o.p.s. DUHA Nový Bydžov. Automobil umožňuje poskytování pečovatelské služby v terénu, poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách. Předmětem projektu je i nákup 2 ks nových postelí s elektrickým pohonem, jimiž budou nahrazeny stávající lůžka s mechanickým polohováním. V rámci realizace bude zakoupeno i zvedací zařízení pro péči o klienty.


 

Personální podpora a podpora vzdělávání v DUHA o.p.s.

Reg. č. projektu:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008154

Od 1.4.2018 započal v naší organizaci projekt „Personální podpora a podpora vzdělávání v DUHA, o.p.s., který je financován prostřednictvím Evropského sociální fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je poskytnutí personální podpory a podpory ve vzdělávání personálu v pobytové odlehčovací službě DUHA o.p.s.

Poskytnutím personální podpory a podpory ve vzdělávání personálu v pobytové odlehčovací službě DUHA o.p.s. dojde ke zkvalitnění sociální služby, dle §44, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Díky této podpoře financování je posílen personál o 1 zaměstnance, který může zastoupit pečujícího člena rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek, čas pro regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí.

Termín realizace:

1.4.2018 – 31.3.2021

Personální podpora a podpora vzdělávání v DUHA o.p.s.