Projekty


Nadace Agrofert nám poskytla finanční dar ve výši 150 000 Kč na nákup nového automobilu pro terénní pečovatelskou službu.

Péči o klienty zajišťujeme v rámci celého ORP Nový Bydžov, narůstá nám nejen počet klientů, ale navyšuje se i náročnost péče o stávající klienty. Během krátké doby jsme museli výrazně posílit řady našeho personálu, ale byli jsme limitováni právě dopravou do obcí ORP, museli jsme proto začít konat.

Tímto děkujeme Nadaci Agrofert za poskytnutí finančních prostředků, které budou využity zejména ve prospěch jak stávajících tak nových klientů v regionu.

Nadace Agrofert


Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu DUHA o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016637

Předmětem projektu bylo pořízení jednoho automobilu na hybridní pohon pro potřeby pečovatelské služby DUHA o.p.s. Pořízení automobil splňuje podmínky zvýšené energetické účinnosti výzvy č. 101 REACT EU. Díky pořízení nového automobilu a rozšíření vozového parku společnosti došlo ke zkvalitnění poskytované pečovatelské terénní služby. Organizace tak rozšířila svoje pole působnosti a zajistila tak bezpečnější a plynulejší převoz osob.

Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu DUHA o.p.s.


Modernizace sociálních služeb pro DUHA o.p.s. Nový Bydžov

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Předmětem projektu je nákup nového osobního automobilu pro pečovatelskou službu v o.p.s. DUHA Nový Bydžov. Automobil umožňuje poskytování pečovatelské služby v terénu, poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách. Předmětem projektu je i nákup 2 ks nových postelí s elektrickým pohonem, jimiž budou nahrazeny stávající lůžka s mechanickým polohováním. V rámci realizace bude zakoupeno i zvedací zařízení pro péči o klienty.


Navazující personální podpora do Odlehčovací služby DUHA o.p.s.

Reg. č. projektu:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015029

Od 1.4.2021 započal v naší organizaci projekt „Navazující personální podpora do Odlehčovací služby DUHA, o.p.s., který je financován prostřednictvím Evropského sociální fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je poskytnutí personální podpory v pobytové odlehčovací službě DUHA o.p.s.

Poskytnutím personální podpory v pobytové odlehčovací službě DUHA o.p.s. dojde ke zkvalitnění sociální služby, dle §44, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Díky této podpoře financování je posílen personál o 1 zaměstnance, který může zastoupit pečujícího člena rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek, čas pro regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí. Zaměstnanec poskytuje odlehčovací služby ambulantní formou v Odlehčovací službě. Pečuje o klienty ve službě, kde je neptřetržitý 24 hodinový provoz po celý rok. Klientům pomáhá ve všech oblastech péče, které potřebují – podpora ve stravování, umývání, WC, ale i v dalších aktivizačních aktivitách, které pomáhají klientům vrátit se do domácího prostředí.

Termín realizace:

1.4.2021 – 31.12.2022

Personální podpora a podpora vzdělávání v DUHA o.p.s.