Domácí násilí

Domácí násilí není normální jev a nikdo není povinen snášet ponižování ze strany partnera nebo nejbližších.

Jak se bránit domácímu násilí

 • Pokuste se násilí okamžitě zastavit, nevíte-li jak na to, vyhledejte radu odborníků na městském úřadě, u lékaře nebo na níže uvedených číslech.
 • V momentě akutního nebezpečí volejte okamžitě policii.
 • Jste-li zraněn/a či máte-li zdravotní, psychické problémy, vyhledejte okamžitě lékaře. Plně ho informujte, žádejte zápis do zdravotní dokumentace.
 • Řešte Váš problém dokud máte sílu. Nevzdávejte to! Hledejte pomoc a podporu.

Co je dobré si promyslet, popř. nachystat

 1. Pamatujte si, kam se můžete obrátit se žádostí o pomoc. Řekněte někomu, co se u Vás děje. Noste sebou telefonní čísla svých přátel, příbuzných. Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte policii.
 2. Poučte své děti a určete jim bezpečné místo v bytě- pokoj, který jde zamknout, v okolí sousední dům, kam se mohou uchýlit, pokud potřebují pomoc. Poučte je, že jejich úkolem je zůstat v bezpečí a ne Vás ochraňovat.
 3. U někoho, komu věříte, si schovejte: náhradní klíče, různé oblečení, důležité dokumenty, lékařské předpisy a nějaký peněžní obnos. Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému útěku.
 4. Pokud jste napaden/a během volání na policii-nechejte telefon vyvěšený, mluvte a křičte! Když přijede policie, jděte s ní do jiného pokoje, abyste mohl/a mluvit bez přerušování. Neodmítejte lékařské vyšetření.
 5. Po útoku neuklízejte ihned – důkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečení, chomáče vlasů…) sesbírejte do igelitového sáčku a předejte policii. Škody vyfotografujte, snímky dejte vyvolat i s datem, je-li to možné. Zjistěte si jména a čísla policistů, kteří událost vyšetřovali.
 6. Nepopírejte násilí před dětmi, řekněte jim pravdu tak, aby ji porozuměli. Když se násilí stupňuje, nezdvihejte malé dítě, protože bude ve Vašem náručí zranitelnější.

Rady pro případ, že by Vám svěřené děti druhý partner unesl

 • Učte své děti rozpoznat, kde se nacházejí ( jména měst, restaurace atd.)
 • Naučte je zanechat vzkazy na ubrouscích nebo na papíru na toaletách.
 • Naučte je jak požádat o pomoc druhé, jak vytočit číslo policie atd..

Kontakty, kam se lze obrátit v případě nouze:

 • 800 155 555 – Linka bezpečí dětí a mládeže
 • 222 221 771 – Senior linka
 • 257 317 100 – Bílý kruh bezpečí
 • 251 511 313 – DONA linka
 • 224 910 744 – Linka právní poradny pro ženy
 • 495 703 937 – Městský úřad Nový Bydžov – Hana Holková